Psychologická a kineziologická ordinace

PhDr. Naďa Verecká

(navigace)


Jak meditovat

inspirující výňatky z knihy Mariana Repky Vše o meditaci (Klidná mysl v jakékoliv situaci)

Úvod Nadi Verecké

Slovenský autor Marian Repka ve své knize Vše o meditaci (Klidná mysl v jakékoliv situaci) ukazuje jednoduchými slovy a konkrétními příklady velmi jasnou, praktickou cestu, jak porozumět pochodům odehrávajícím se ve vlastní mysli, jak je v sobě zachytit a jak se postupně naučit je ovládnout – tj. nepodléhat stresu a získat vnitřní klid a spokojenost.

Základní body této cesty jsou uvedeny zde – v jednotlivých, na sebe navazujících úryvcích z jeho knihy. Návštěvníkovi této stránky se po každém kliknutí objeví další navazující úryvek.

K dalšímu úryvku je však vhodné postoupit vždy až po důkladném osobním pochopení úryvku předchozího; po prozkoumání v něm uvedených postupů, po delším praktikování jednotlivých úkolů. To praktikování totiž postupně – během týdnů až měsíců - mění práci mozku tak, že člověk dokáže pochopit a praktikovat úkoly uvedené v dalších úryvcích. Je to zkouška trpělivosti a vytrvalosti, ale výsledky stojí za to. Kdo si troufá, ať si zaujme klidnou meditační polohu, a může se seznámit s první ukázkou.

Jak meditovat

inspirující výňatky z knihy Mariana Repky Vše o meditaci (Klidná mysl v jakékoliv situaci)

 1. O nevýhodách myšlení
 2. O zákonitostech myšlení
 3. Sledování myšlenek
 4. Jak dosáhnout vnitřního ticha
 5. Důsledky schopnosti mlčet mezi dvěma myšlenkami
 6. Jak zachytit mlčení mezi dvěma myšlenkami
 7. Jak snížit množství vlastních problémů
 8. Kde je spokojenost?
 9. Co je to představa?
 10. Zachycení představ
 11. Jak zažít skutečnost
 12. Nesprávná cesta
 13. Správná cesta
 14. Osvícení

Závěr Nadi Verecké

Úryvek dvanáctý a třináctý mohu potvrdit z osobní letité zkušenosti. Nemeditovala jsem cíleně podle návodu Mariana Repky – dřív než jsem tuto knihu poznala, se mi během mnoha let mé každodenní mnohahodinové práce s lidským podvědomím, meditace stala, aniž jsem to tušila.

Až časem jsem si všimla svých změněných stavů vědomí při té práci a dostavily se vhledy uváděné Marianem Repkou v úryvku dvanáctém – vhledy a schopnosti, které mě zpočátku vyváděly z míry, stejně jako zpočátku vyvádějí z míry mé klienty. Skrz ně jsem získala pověst zázračné léčitelky, vědmy, čarodějnice či dobré víly – každý si mě nazývá podle svých potřeb; a já byla vždy znova překvapována pozitivními důsledky mé práce.

Ale spolu s Marianem Repkou zjišťuji, že rozdíl mezi skutečností a zdáním stále trvá, stejně jako bludiště spojené s hledáním výhod.

Jen velmi výjimečně a vždy pro mě nečekaně přichází ten dar, kdy se při své práci na chvíli dostanu do stavu, o kterém mluví úryvek čtrnáctý.

Ten prostor, v kterém v té chvíli přebývám, je svět potencí. Svět všech možností těsně před jejich realizací. Svět všech věcí těsně před tím, než vzniknou. Nepřeberná změť možností a šancí. Jako v nekonečně bohatém obchodním domě, kde je všechno zboží volně k dispozici.

Když jsem v něm, vím a jasně a konkrétně vnímám, že jsem naprosto všechno. Taky vím, že kdybych teď měla a vyslovila jakékoli přání, v mém životě by se realizovalo. Nikdy však žádné přání v té chvíli nemám.

Vím, že ve svém životě jsem nějaké měla, že ještě například ráno jsem se něčím trápila, ale teď se mi na žádné přání nedaří pomyslet. Prostě v hlavě není – stejně jako tam není to ranní trápení. Mám zcela všechno a nechci vůbec nic. Jsem.


V rubrice Léčba svépomocí:


Slovo pro Tebe

Medica mente, non medicamentis!
(Ať léčí mysl, ne léky!)


Tyto stránky pro Vás vytvořili:

© 2011 Naďa Verecká;

webdesign Atelier GINGO