Psychologická a kineziologická ordinace

PhDr. Naďa Verecká

(navigace)


Rodinné konstelace

Zapomněl jsem, že jsem zapomněl …

Tolik se snažíš. Ze všech sil. Rveš se s realitou. Překonáváš sám sebe. Čistíš svou cestu a jdeš stále kupředu. Svůj život máš pod kontrolou stále víc – aspoň máš ten pocit. Koneckonců můžeš být i úspěšný člověk … Ale něco za tvými zády, něco nevědomého – pod kontrolou nemáš. A ono si tě to náhle zpátky přitáhne – a ty jsi tam, kde jsi byl: u své bolesti, marností a neúspěchů. U zdi, kterou se ti zase nepodařilo prorazit. Opět se to vrátilo – jako bys žádnou cestu mezitím neušel.

Setkat se osobně, tváří v tvář s tím, co bez našeho vědomí hluboce ovlivňuje naše životy – více než všechny naše jakkoli dobře myšlené snahy a úmysly – umožňuje metoda rodinných konstelací.

Rodinných proto, že kromě jiného ukazuje mohutný a nepřekonatelný vliv osudů našich předků na to, kam nevědomě sami směrujeme svůj současný život.

Rod má paměť. Jeho členové – živí či mrtví – jeden o druhém vědí, i když třeba jen na nevědomé úrovni a v životě se nikdy neviděli. Osud živých i mrtvých členů našeho rodu nás ovlivňuje i tehdy, když jsme se s nimi osobně nikdy nesetkali (dávno zemřeli nebo o nich vůbec nevíme). Jejich příběhy nás ovlivňují a často nás nutí jít v životě podobnou cestou – zažít podobnou bolest, vyhoštění, nespravedlivost, opuštění, marnost, ztrátu, smrt. To je způsobeno existencí určitých nevědomých zákonů, které člověk – ač je vědomě nezná – bezvýhradně poslouchá. Musí je poslechnout tím víc, čím víc se tomu na vědomé úrovni brání. Pochopit tyto zákony, vyrovnat se s nimi a udělat poněkud pořádek ve svých nevědomých procesech umožňuje metoda rodinných konstelací.

Bližší odborné informace o metodě rodinných konstelací lze najít na stránce Hellingerovy rodinné konstelace.

Ještě bližší a podrobnější popis, jak vypadá konkrétní konstelační setkání vedené doktorkou Vereckou, lze najít na stránce Průběh konstelačního setkání.

Informace o otevíraných konstelačních výcvicích pro laickou i odbornou veřejnost jsou uvedeny na stránce Aktuality (ve školním roce 2011/2012 se otevírá už třetí ročník brněnského a pražského výcviku). Přihlášky na tel. 728/913 080. Termíny se budou upřesňovat podle počtu přihlášených.


V rubrice Rodinné konstelace:


Slovo pro Tebe

Medica mente, non medicamentis!
(Ať léčí mysl, ne léky!)


Tyto stránky pro Vás vytvořili:

© 2011 Naďa Verecká;

webdesign Atelier GINGO