Psychologická a kineziologická ordinace

PhDr. Naďa Verecká

(navigace)


Aktuality

Otevření dalších webových stránek Nadi Verecké

Již dlouho ohlašované další stránky Léčby svépomocí jsou k dispozici zde: Lecbasvepomoci.cz. Obsahují zejména léčivé audio a videonahrávky, včetně léčivých vzkazů od neznámých lidí. Ale lze na nich objevit i písemné technické návody - např. jak naučit své dítě násobilku pomocí kreslení mentální mapy aj. Stránky se budou dále rozšiřovat.

Informace o individuálních konzultacích a o skupinách

Zdravím čtenáře svých stránek a oznamuji, že v roce 2023 budu i nadále pracovat individuálně ve své ordinaci v Praze.

Konkrétní termíny návštěvy je třeba domluvit telefonicky. Po příchodu k ordinaci v Praze lze zvonit na dva zvonky (tj. na byt 27 anebo na čtvercový zvonek do ordinace), ale nejlépe se osvědčuje zaslání informativní SMS o své přítomnosti na tel. 728 913 080 (a zdá se, že vzhledem k občasné nespolehlivosti operátorů není na škodu rovnou mě i vyzvonit).

Ceny pro obě ordinace zůstávají stejné, tj.  1200,- za hodinu (individuální konzultace obvykle trvá dvě hodiny).  Bližší informace o průběhu individuálních setkání najdete na stránce Na(la)ďování.

Kromě individuálních sezení pořádám i různá společná setkání, večerní, jednodenní i víkendové konstelační semináře apod.

Večerní minikonstelace v Praze:

Bývají čas od času v ordinaci od 18:00 (na adrese Rezlerova 302, Praha 10 – Petrovice). Jde o tříhodinové konstelačně-meditační setkávání, určené pro nové i staré návštěvníky ordinace, i pro ty, kteří zde ještě nikdy nebyli.

Během setkávání se budeme učit řídit sami sebe; například vnímat způsoby, jakými nás ovládá naše mysl, učit se uvolňovat její svíravý tlak, zbavovat se vědomých i nevědomých strachů, setkávat se s vnitřním tichem a léčením, prohlubovat vlastní schopnost vnímání a nalézat v sobě řešení neřešitelných situací. A mezitím taky třeba jen povídat o životě a pít čaj.

Organizační informace:

Ordinace je, jak návštěvníci vědí, dost malá, a tak je počet účastníků velmi omezen. Proto je lépe si místo rezervovat telefonicky (tel. 728 913 080), abychom se tam vešli (optimální počet účastníků je pět). Součástí rezervace je i rezervační poplatek 300,- za setkání (na účet 86775359/0800, do zprávy pro příjemce jméno a datum setkání). Poplatek je vratný v případě nekonání skupiny).

Pokud chce člověk z nějakého důvodu přijít bez rezervace (například když do poslední chvíle neví, zda mu to vyjde), bude přijat, pokud si bude mít i po příchodu všech, kteří si místo rezervovali, ještě kam sednout. Doporučuji také, aby pro jistotu zavolal, zda se setkání koná. Účastníky, o jejichž plánovaném příchodu budu vědět, budu samozřejmě o případném zrušení skupiny informovat.

Setkání se bude rušit jen v případě mé nemoci. Při velmi malém počtu účastníků (1 – 2) se setkání rušit nebude – jen bude mít individuálněji zaměřený program a možná bude kratší.

V případě vyššího počtu účastníků není zaručeno postavení osobní konstelace pro každého. Postavení osobní konstelace však podle mé letité zkušenosti zdaleka není jedinou možností řešení problému. Velmi účinná (někdy dokonce i víc) je i účast v konstelaci někoho jiného, či například náhlý vnitřní vhled řešení v meditaci či v náhodných slovech někoho jiného. Léčení totiž není jen to, o čem nás mysl přesvědčuje, že je léčení. I během běžné práce ve své ordinaci mám často dojem, že to, co s takovým úspěchem léčí, není zdaleka jenom to, co je mezi mnou a klientem zjevné a zachytitelné.

Setkávání na sebe vzájemně nenavazují - tj. lze se jich účastnit jednou i vícekrát.

Cena jednoho setkání:

1000,-

Čas setkávání:

Začínáme v 18:00, končíme přibližně v 21:00. Je vhodné přijít k ordinaci už v 17:45, abychom v 18:00 opravdu mohli začít. Příchod po 18:00 by už mohl rušit ostatní účastníky!

Přezutí nebo teplé ponožky s sebou.

Víkendová konstelační skupina:

Zájemci o účast na víkendové konstelační skupině se mohou již nyní přihlásit na tel. 728 913 080. Další víkendová skupina se plánuje na březen 2018 až duben 2018.

Cena víkendové skupiny:

3000,-

Program skupiny bude podobný programu níže uvedeného výcviku, bude však omezený jednorázovostí jednotlivých skupin (ve výcviku navazuje jedno setkání na druhé; a graduje tak dění ve skupině).

Pětidílný sebeprojasňující výcvik:

se plánuje na šk. rok 2018/2019. Přihlášky na tel. 728 913 080

Výcvik zahrnuje nejhlubší a nejintenzivnější způsoby konstelační a energetické práce.

Skládá se z pěti víkendových setkání (od pátku večer do neděle odpoledne) během deseti měsíců.

Probíhá v uzavřené skupině; tj. ve skupině, která nepřibírá během výcviku další členy.

Účastníci spolu stráví postupně pět víkendů, během nichž se dostávají k stále hlubší práci se sebou a k většímu pochopení svého života. Učí se hlubokému a klidnému vnímání sebe i okolí, a tím i ovlivňování kvality svého života. A mohou si vyzkoušet i vedení konstelace.

Pětidílný cyklus bude zaměřen i na léčbu traumat – zranění zasunutých často hluboko v podvědomí, často dávno zapomenutých, ale o to víc omezujících kvalitu života a pohled na svět.

Způsob vedení výcviku vychází ze zkušeností N. Verecké s dlouholetým vedením vlastních konstelačních skupin; dále s prací Michaela Barnetta, Doris Moa Grevenstette a dalších konstelačních a energetických učitelů.

Práce je samozřejmě ovlivněna samotnou Naďou Vereckou - jejím způsobem Na/la/ďování.

Během výcviku učí N. Verecká účastníky důvěřovat jejich vlastní intuici, používat její metodu a rozšiřovat jejich vlastním způsobem; pak mohou i v soukromí, o samotě stále snadněji nalézt kontakt se svým podvědomím, a tím nabrat sil či nalézt co nejlepší řešení svého problému.

Výcvik je určený pro laickou i odbornou veřejnost.

Jedná se o pět víkendových setkání během deseti měsíců. Začíná se v pátek v 18:00, sobotní program 10:00 – 21:00, nedělní 10:00-14:00 (v sobotu dvouhodinová přestávka na oběd).

Termíny jednotlivých dílů

- budou určeny podle počtu zájemců.

Časové dispozice:

V sobotu dvouhodinová přestávka na oběd - kolem 13:00.

Platební dispozice:

Cena jednoho víkendu je 3000,-.

Přihláška je platná po telefonické konzultaci s Naďou Vereckou (tel. 728 913 080) a po zaplacení zálohy 1000,- za každý víkend (tj. 5000,-) na účet. Na místě se pak doplácí vždy 2000,- za víkend.

Bližší informace o obsahu výcviku:
Když to nejde tak, dělej to jinak:

Za každou vědomou bolestí, nejistotou, strachem, za každým nezdarem, za každou smůlou, za vším, co člověku život upírá, je více či méně nevědomá příčina.

Tyto příčiny během výcviku vyplouvají z nevědomí do vědomí a jsou řešeny v rámci energetických procesů; dochází k vnitřní přeměně, která mění k lepšímu jak psychický a fyzický stav člověka, tak i objektivní okolnosti jeho života; začne se mu víc dařit, potkává ty správné lidi a příležitosti, začnou se k němu jeho blízcí sami od sebe lépe chovat apod.; prostě člověk stále více zjišťuje, že je schopen svými cestami do podvědomí hluboce ovlivnit kvalitu svého života – současného i budoucího.

Přitom se nezpovídá před ostatními ze svých problémů - jen cítí své tělo a dívá se na to, co se samo děje s ním i s ostatními účastníky skupiny; během prohlubování výcviku si ho během roku jako by stále více bere do práce léčivá energie, čistí ho a učí ho stále jemněji vnímat sebe a svou tvořivou sílu, a také stále víc chápat své nevědomé bloky, kterými sám sobě bránil ve volném, úspěšném a šťastném životě.

Vidí například,

Aktuality mimo ordinaci

Koho zajímají také události mimo ordinaci - příhody, kterými život co chvíli léčí mě osobně, může je najít zde. Přibližně každý měsíc se tam objeví nějaká čerstvá.

V rubrice Aktuality:


Slovo pro Tebe

Medica mente, non medicamentis!
(Ať léčí mysl, ne léky!)


Tyto stránky pro Vás vytvořili:

© 2011 Naďa Verecká;

webdesign Atelier GINGO