Psychologická a kineziologická ordinace

PhDr. Naďa Verecká

(navigace)


Pořady Ethnoland

Některé díly ze seriálu rozhlasových rozhovorů PhDr. Naděždy Verecké s Ivetou Kováčovou, určený pro posluchače, kteří si chtějí zkusit sami pomoci v tom, aby jim bylo lépe.

Seriál byl natočen v průběhu roku 2010 v Rádiu ETHNO. Časy uvedené u jednotlivých relaxací a vstupů jsou přibližné.

Jak a proč začít poznávat sama sebe a své vlastní podvědomí

MP3 ke stažení, 43 MB, celková délka 48 minut
1. - 10 . minuta
Povídání o životě: nectnosti a osobní i profesionální vývoj PhDr. Naděždy Verecké.
10. - 14. minuta
Relaxace - úvod: Být uvolněný, rozprostraněný po celé místnosti - nic nechtít, nic si nepřát a zároveň být pevně na zemi. Vaše starosti nejste vy. Jste vy - v křesle - a někde vedle, jako hrnek na stole - jsou starosti. Lze je odložit, lze odejít do jiného pokoje.
14. - 22. minuta
Povídání o životě: Specializace NV, profesní vývoj, holistická práce. Kineziologie. Boj s vlastními předsudky. Každý člověk čte ze života jen to, co číst chce.
22. - 27. minuta
relaxační hudba - křišťálové mísy
27.- 34. minuta
Jak poznat sám sebe, jak se začít pročišťovat. Kde narážím, to jsem já. Akceptovat své chyby. Desetkrát padnu a vstanu, po jedenácté vstanu a už nepadám.
34. - 42. minuta
Ukázka způsobu léčení (cesta do podvědomí Ivety Kováčové): Kde pod tvým hlukem zní tichý hlas? Jemnost. Rosa a jemná mlha. Samozřejmé a snadné. Jako když se podíváš. Zvedneš oči a podíváš se do ranní krajiny.
42. - 48. minuta
Povídání o životě: Každý člověk je to, co se mu děje. Ne: Zvedne se mi sebevědomí, až mě budou lidé ctít, ale: Zvednu si sebevědomí - a lidé mě začnou ctít. - Vraťte se k sobě. A dary přicházejí, až je přestanete vymáhat.

Jak přeprogramovat své pocity

MP3 ke stažení, 53 MB, celková délka 58 minut
1. - 4. minuta
Co dělat, když chybí optimismus a jiskra, protože jsme se zasekli v nějakém svém problému. Seriál - návody, jak se cítit lépe.
4. - 9. minuta
Relaxace - Jak najít jaro v sobě a jak si ho uchovat: Nevnímáš, protože máš v sobě příliš zavřené oči. Teď se je uč otevřít: vnímej své tělo a místo v těle, kam teď posíláš pozornost. Tam se rozhlédni. Pro každého je jaro něco jiného. Vnímejte vaše jaro - jenom dýcháním, zpomalováním se, sezením, vnímáním těla. Lze vidět barvy, mohou se samy otevírat ruce, uvolňovat nohy, může přijít úlevný pláč. Cokoli přijde, je v pořádku. Nic nečekejte - přijde to správné. Pak si znova vzpomeňte na to místo, kam jste posílali pozornost, a tam ten pocit uložte. Jako když se vsakuje barva do zdi. A odteďka kdykoli budete potřebovat ucítit své jaro, stačí se toho místa jemně dotknout - rukou nebo ve vzpomínce.
9. - 16. minuta
Ukázky neurolingvistického programování: Jak si na zakázku vyvolat pozitivní pocit (vytvořením podmíněného reflexu) a jak si na zakázku zrušit pocit negativní.
16. - 20. minuta
Povídání o životě: Když se člověk něčemu brání, to něco, co původně jako by chtělo člověkem jenom projít, začne proti němu tlačit stejnou silou. Když člověk něco akceptuje, může se to začít samo rozpouštět. Práce v ordinaci.
25. - 31. minuta
relaxační hudba
32. - 37. minuta
Povídání o životě: práce v ordinaci. S jakými potížemi lidé přicházejí.
37. - 40. minuta
Povídání o životě: Kde bere člověk jistotu, že něco ví. Cesta k ní. Rozhovor o Pravdě: Pravda není, ale to, co je v nás (ta naše pravda to, k čemu jsme zatím došli), nám může pomáhat, i když už zítra se ta naše pravda může změnit. Nic si o tom, co tu je a bude řečeno, nemyslete - vaše odpověď na vaše otázky přijde z vás.
46. - 48. minuta
Jak se jednoduše uvolnit při napětí (Cvičení zaťaté pěsti).
48. - 53. minuta
Uvolňování zadnice Ivety Kováčové (neboli Jakpak je vašim hýždím? - Být si vědoma svého zadku). Postupné zvětšování kontaktu s vlastním tělem. Většina lidí se vůbec necítí, a vůbec o tom neví.
54. - 58. minuta
relaxační hudba.

Jak ztišovat svůj vlastní hluk v hlavě: pochopení fungování vlastní mysli

MP3 ke stažení, 53 MB, celková délka 58 minut
1. - 10. minuta
Jakým způsobem si lidé vyrábějí své vlastní starosti, svůj hluk v hlavě - a jak to zastavit.
Klíčové slovo stop. Tzv. rozškrabávání si ekzému. Mysl dodá důkazy pro cokoli. Je třeba ji zaměstnat něčím jiným. Vést se sebou jiný dialog. Protože mozek umí říct v duchu postupně vždy jen jednu větu - nikdy dvě věty najednou. A např. věta Hrnek se leskne rozhodně nebolí.
Klíčové slovo zpomalit. Použití klíčových slov: Stop - co to teď sama sobě dělám? Jakými slovy zrovna teď sám sebe trápím?
10. - 15. minuta
relaxační hudba.
15. - 19. minuta
Klíčové věty (věty vyslané do vzduchu): Teď mé podvědomí hledá správné řešení. Stane se pro mě to nejlepší. Někdo hluboko ve mně teď pracuje na tom, aby se ta situace vyřešila co nejlépe. Nemusím se tolik snažit, a přesto někdo ve mně najde správné řešení.
19. - 23. minuta
Rozdíl mezi rezignací a odevzdáním se s důvěrou. Přes všechny naše zmatky a strachy je někdo v člověku úplně klidný a vede ho tou správnou cestou, tam, kam má v určité chvíli dojít, kde má být.
23. - 26. minuta
Jak se dostat do teď a udržet se v něm: (teď dělám to, co teď dělám). Jak přichází blaženost: nehledána, nevymáhána.
27. - minuta
relaxační hudba
32. - 41. minuta
Povídání o životě: To, co je jednoduché, není samozřejmé. Nejlepší modlitba je vyjádření vděčnosti (Neal Donald Walsh - Hovory s Bohem). Všímat si ne toho, co se děje špatně, ale co se děje dobře; to se pak množí, protože mysl plní zakázku. Ale i (vlastně zejména) nevědomé myšlenky hluboce ovlivňují život. Někdy pomůže nebrat sebe a to, co se mi děje, tak vážně.
Přesnost a bezchybnost je jen termín, jen názor. Každý člověk je vám učitelem a i vy ho svou přítomností učíte. Ten člověk lidem nejvíc vadí, ve kterém sami sebe zahlédnou. Práce v ordinaci: lidé si z ní sami vyberou, co potřebují. Příběhy na sebe navazují, mluví beze slov. Nenuťte nikomu nic. On má vlastní cestu. A z tohoto pořadu si vezměte jen to, co chcete; ostatní zmačkejte a hoďte do koše.
41. - 46. minuta
relaxační hudba
46. - 58. minuta
Povídání o životě: Každý člověk je vám učitelem a rádcem a i vy jste učitelem každého člověka. Key Pollak - Žádná setkání nejsou náhodná: Nejvíc na lidech nás štve to, co si v sobě nechceme přiznat sami. Ilustrativní příběhy ze života. Jak se přestat zlobit sám na sebe a i jiným se přestat plést do života.

Sebereflexe (vnímání sebe)

MP3 ke stažení, 53 MB, celková délka 58 minut
1. - 7. minuta
Jak a v čem člověku pomůže objevovat sám sebe. Rozdíl mezi agováním a reagováním. Učení se odstupu a pozorování, co dělám a co se mi děje. Začínám řídit svůj život. Docílit pocitu bezpečí.
10. - 16. minuta
Relaxační hudba
16.- 30. minuta
Sebereflexe (vnímání sebe) - nácvik, výhody, poznatky. Bolest vzniká z přemýšlení. Člověk žije podle nevědomých přesvědčení. Pravda je jen pomocný názor. Zážitky klientů z bytí v nicu - v území bez názorů, bez kategorií. Jak vytváříme realitu. Člověk, který přichází ke mně do ordinace, se často jen vrací do toho, co kdysi věděl - k umění, které kdysi ovládal. Pak on učí mě - dalším pohledům - i když na vědomé úrovni může být svými znalostmi překvapen.
30. - 33. minuta
Relaxační hudba
33. - 43. minuta
Povídání o životě: Kde je ale život, když člověk vnímá nic? Jak ho najít? Práce v ordinaci. Mít se rád vede k tomu mít rád ostatní. Učíte-li se laskavosti k sobě, víc potkáváte lidi, kteří vás přestanou zklamávat. Protože vás věci přestanou zklamávat, přestanou takové přicházet. Vy tady máváte svýma rukama - a jsou to moje ruce. S jakou láskou zacházíme se sebou, s takovou se světem. A jak my se světem, tak on s námi. Svět reaguje na mě - na to, kdo já jsem. Svět odpovídá na mé slovo. Začátek agování, ne REagování.
43. - 54. minuta
cvičení s Ivetou - Cesta do podvědomí - Klubíčko (uvolňování brzdících přesvědčení).
54. - 58.minuta
Relaxační hudba.

Čištění starých programů

MP3 ke stažení, 53 MB, celková délka 58 minut
1. - 3. minuta
Navázání na předchozí díl - Jak uvolňovat brzdící přesvědčení, které do nás vkládali rodiče aj.
3. - 11. minuta
Relaxace Klubíčko- vyčištění starých programů, které člověku brání v dýchání a ve volném životě: Někdo je může vnímat jako změť kancelářských svorek, zašmodrchané klubíčko, roští, pocit tlaku, ale i jako dokonalou kouli. Někdo nevnímá nic - i to je v pořádku. Lze být i s nicem. Kde a co je cítěno v těle? Léčení hlavy (mysli), solaru, ramenou, srdce... I jakoukoli změnou tělesné polohy měníme svůj názor.
11. - 30. minuta
Relaxační hudba
30. - 43. minuta
Čištění vztahu k sobě (relaxačně-meditační cvičení): Tak jak přijímáte sebe, tak vás přijímá svět. Vnímejte tělo; celou dobu, kdy se sbírá to, co se bude řešit, se taky sbírá to řešení. Vy jste to, co je vně, stejně jako to, co je vevnitř. A věci se mění. Vy jste tou změnou. Nechte pocity jen procházet - negativní i pozitivní - nedržte se jich, protože za každým pocitem je pocit další. Vy jste jen brána pro pocity - nejste ty pocity. Jste jen volný, nesoudící prostor pro cokoli, co se děje - pro lidi, pro události. Prostor sám se nebojí - je v míru, v bezpečí.
43. - 48. minuta
Relaxační hudba
49. - 52. minuta
Střízlivý návrat na zem z esoterických výšin. Relaxační hudba.
52. - 58. minuta
Jak posílit sám sebe před absolvováním náročné situace: Ouvej-panáček, William Saroyan - Tracyho tygr, fiktivní přátelé dětí. Jednoduché podpůrné techniky pro zvládání těžkých situací. Čárka na zdi, kolečko namalované do dlaně se stane mou podporou, mou kotvou (působení symbolů). Povídání o životě.

Vnitřní učitel

MP3 ke stažení, 53 MB, celková délka 58 minut
1. - 6. minuta
Relaxace uvolnění, klidnosti, pomalosti: ostré hroty seismografu jsou stále nižší, oblejší, pomalejší. Prudká řeka se v široké krajině volně roztéká, dotýká se a trvá v pokojné hladině. Kde se ve vás řeka snaží prudce prorazit, tam jí otevřete teď cestu.
6. - 13. minuta
Relaxační hudba
13. - 16. minuta
Jak využít i během roku energie dobrých chvil: Pozdrav z dovolené; vzkazy sám sobě ze své šťastné doby do budoucna.
16. - 17. minuta
Vnitřní učitel a jak s ním navázat kontakt. Co vše - jaké chvíle a jaké bytosti jsou v člověku.
17. - 22. minuta
Relaxace: navázání kontaktu s vnitřním učitelem: S tím, kdo je ve vás v klidu, i když vy nejste. Kdo na vás nic nechce, i když vy na něm chcete. Učí vás nevidět život jako smršť starostí a sebelítosti. Je to jako sedět se starým mužem na zápraží a dívat se do krajiny. Nemyslet si nic, jen být tím, kdo se dívá do krajiny. Tím se sám stávat tou krajinou. Díváš se do krajiny, kterou jsi ty sám.
22. - 31. minuta
Relaxační hudba
31.- 33. minuta
Povídání o životě: Povídání sám se sebou; názory na to, co je normální: společenské řetězy
33. - 36. minuta
Relaxace - Jak shodit ze zad batoh společenských řetězů: Nechat ho pod stromem a jít dál; ať přijde z něj jen to, co je opravdu užitečné - ne to, co tísní ramena a podlamuje nohy. A může se to poskládat tak, aby to už netlačilo do zad. - Oddělit batoh a sebe, tj. toho, kdo ten batoh nese.
36. - 38. minuta
Jak zvládnout život s prudičem: jak ohřát správně párky ... Vnitřní rozhodnutí: To nepotřebuju. Nejvíc nás mohou tlačit nejbližší lidé - protože ty máme nejraději. Zranění od nejbližších, vlastních rodičů nás nejvíc učí.
39. - 45. minuta
Co ruší komunikaci s vnitřním učitelem: Nespokojenost se sebou. A též Jsem nespokojená s tím, že jsem nespokojená. Uvědomit si své měl bych. Řešením je souhlas s jakýmkoli vnitřním stavem; žít ho; protože na tom vnitřním stavu se vždy něco člověk naučí. Vždycky. Cesta si sama hledá své cesty. Buď s tím, co jsi teď. Zítra budeš něco jiného. Když budete s tím, co zrovna děláte, nebudete moci být s tím ostatním - se strachem z budoucnosti, s výčitkami nad minulostí apod.
45. - 48. minuta
Esoterické kolečko: člověk ohromený svými čerstvými esoterickými objevy začne obvykle běhat za ostatními a hlásat vznešené pravdy, zatímco oni zoufale protáčejí oči a zkoušejí před postiženým prchnout; pak přichází jeho návrat k realitě, k namazání chleba sádlem; začne si být střízlivě vědom hodnoty všedních chvil svého života - žije pomaleji, vědoměji.
48. - 50. minuta
Proč se nedozvíme všechno: touha dozvědět se - to je ten benzín v autě. Auto jede a jede, stejně nedojede. Dostal se někdy člověk na svůj obzor? Mohl někdy zatáhnout za konec duhy? Co by bylo, kdyby člověk dojel do cíle? - Prázdnota. Ale bez té touhy by člověk nedělal nic.
50. - 54. minuta
Kde se bere ta touha dozvědět se: slunce, žár, úcta, radost; touha po smyslu. Lidi hledají smysl. Tím, že v něj stále znova věří, znova ho objevují, tím mají naději a důvod žít. Bez víry a beze smyslu bychom byli jen změť kývajících se těl. Člověk je každou vteřinou stvořitelem svého světa. Mění ho každou myšlenkou. Bořím svůj svět a znova ho stavím.
54. - 55. minuta
Vnitřní učitel: Někdo tam nahoře mě má moc rád a jsem to já.
55. - 58. minuta
Příprava na dovolenou. Zkusit se bavit vlastním sebevytáčením z nestíhání a zmatku.

Léčení vztahů s partnerem a s rodiči

MP3 ke stažení, 53 MB, celková délka 58 minut
1. - 8. minuta
Jak snížit teplotu kolem nás (relaxace proti vedru): Vnímat a na dálku přijímat všechny zdroje možné studenosti z okolí - ze lžičky v šuplíku, z ledničky... Myšlenka na chlad porcelánu. Vzpomínka na vlahou sprchu. Beru si ze zdrojů studenosti. - Zadívej se na studené místo v místnosti, a chlad z toho místa bude proudit k tobě. Spoj se se studeností jako s živou bytostí. Nech ji proudit v těle.
8. - 11. minuta
Možné překážky výše uvedeného nácviku a jejich řešení. Práce s fantomovými bolestmi (tj. s bolestmi končetiny dávno amputované kvůli žilní nedostatečnosti).
11. - 16. minuta
Povídání o důvěře v rodině - její posílení, udržení apod. Komunikace v rodině: kdo je za tím člověkem, na kterého teď křičím? Koho tam nevědomky vidím? - Muži často mluví skrz vlastní ženu se svou nepřítomnou matkou, ženy skrz vlastního muže se svým nepřítomným otcem. Proč je opouštěna žena, která o muže hodně pečuje.
16. - 22. minuta
Cvičení k ověření a rozšíření důvěry.
22. - 29. minuta
Další zákonitosti v partnerských vztazích: Syndrom vystemismu: Vy jste mi nikdy ... , Vy jste mi vždycky ....
V každém člověku je velký blbec i úžasný člověk. Mysl dodává důkazy čehokoli: co chceš vidět, to uvidíš.
Žena si bere muže, protože doufá, že ho změní. Muž si bere ženu, protože doufá, že se nezmění.
Partneři jako spojené nádoby - jeden reaguje na změnu v druhém. Čím víc jeden tlačí, tím víc druhý ustupuje. Čím víc jeden ustupuje, tím víc druhý tlačí.
Jestliže nechceš, aby se k tobě chovali jako ke kusu hadru, musíš to být ty, kdo se přestane chovat jako kus hadru. Neplatí, že já se budu hodně snažit, a ty mě za to pochválíš. To tatínek měl pochválit.
30. - 39. minuta
Relaxace - Jak přestat být kusem hadru; sebeláska: Můžu. Smím. - Síla těch slov do dlaní. - Umím to taky, to, co ty. Umím se narovnat, jsem tak velká jako ty; protože jinak bychom nepřišli jeden k druhému. Jsme zámek a klíč. Ty jsi můj učitel a já tvůj. Necouvám, stojím, nelehám, nesedám, žádné padání. Zůstávám stát. Zůstávám na nohou. A za mnou jako podpora stojí řada mých předků, kteří to taky ustáli.
40. - 46. minuta
Základní síla pro muže i ženu - cesta k podstatě: Mami. -Tati. - Nechte ta slova kolem sebe proudit. Bez toho člověka bych tady nebyl(a); on je mou bránou vstupu na svět. Bez něj bych neměl(a) jediný svůj vjem. Jedinou myšlenku. Nebyl(a) bych já ani mé děti. Jeho jsem pokračování, a všech těch, kteří byli před ním a udělali všechno pro to, abych já tu teď mohl(a) být.
Nechat plynout vše, co přijde, včetně případné bolesti, výčitek, slz. Pod každým pláštěm bolesti a ublížení lze zahlédnout něco víc; něco co není bolest; něco, co mělo smysl. Až myšlenky a emoce projdou, dostaví se (u každého po různé době - podle toho, jak bolestivé vztahy s rodiči měl) mír, úleva, pokojná energie, schopnost stát se pevným, klidným rodičem svým vlastním dětem.
46. - 48. minuta
omylem natočený technický rozhovor se zvukařem ohledně přípravy dalšího dílu
48. - 53. minuta
Povídání o rodinných konstelacích: Zákon slepé lásky. Čím více nemohu ucítit lásku k rodiči vědomě, tím více jsem s ním loajální nevědomě a jdu ve svém životě podobným směrem. Dítě často nevědomky zachraňuje své rodiče. Pomáhá jim nést jejich problémy - např. tím, že se bezděčně snaží mít podobně těžký osud.
53. - 58. minuta
Cvičení hojící nevědomé dětské rány: Mami. Tati. Děkuju za život a za vše, co jste mi dali. To, co jste mi nedali, protože jste to sami neměli, si najdu jinde. - Jsem jenom dítě. Vy jste velcí - já jsem malá (malý). Vy dáváte - já beru. Věřím ve vaši sílu a kompetenci, s níž dokážete zvládnout svůj osud sami.

V rubrice Audiorelax:


Slovo pro Tebe

Medica mente, non medicamentis!
(Ať léčí mysl, ne léky!)


Tyto stránky pro Vás vytvořili:

© 2011 Naďa Verecká;

webdesign Atelier GINGO